The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Sơn La: Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

Từ vị trí thứ 55/63 tỉnh, thành năm 2020, năm 2021, Sơn La đã có nhiều nỗ lực để thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã tăng cả về điểm số và xếp hạng, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố với 62,45 điểm. So với năm 2020, PCI năm 2021 của Sơn La có 8/10 chỉ số thành phần tăng điểm, trong đó, chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,15 điểm.
Tăng dần qua các năm
Một trong những điểm đột phá trong năm 2021, đó là, UBND tỉnh đã tiếp tục triển khai đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành tỉnh Sơn La (DDCI Sơn La) năm 2021 “vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân nữ, giai đoạn 2019-2021” do Chính phủ Úc tài trợ. DDCI tiến hành điều tra, khảo sát 1300 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về cảm nhận của họ trong thực hiện thủ tục hành chính đối với các cơ quan công quyền.
Từ kết quả đánh giá DDCI, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã nhận diện rõ những điểm mạnh cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục; xác định trọng tâm cải cách, xây dựng và triển khai kế hoạch cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số thành phần phù hợp thực tế.
Việc đánh giá DDCI là một bước đi mạnh mẽ và nỗ lực cải cách tại một tỉnh miền núi như Sơn La, đây là bước đi quan trọng của địa phương trong việc tăng cường các hình thức đối thoại, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đã trở thành công cụ chính sách góp phần thúc đẩy các sở, ban, ngành và chính quyền cấp huyện cạnh tranh lành mạnh để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện.
Bên cạnh sáng kiến DDCI, trong năm 2021, tỉnh cũng đã thành lập các Tổ công tác hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn để nắm bắt vướng mắc mà nhà đầu tư gặp phải và tích cực tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các thủ tục vận hành dự án; các sở, ngành, địa phương đã chủ động tổ chức các cuộc đối thoại theo chuyên đề, kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Nhờ đó, PCI năm 2021 của Sơn La dù vẫn còn thấp so với các tỉnh, thành phố, song so với năm trước đó, đã có một bước tiến đáng kể, tăng 9 bậc lên vị trí 46/63 tỉnh, thành. Trong đó, chỉ số tiếp cận đất đai của Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ 5,25 điểm năm 2017 đã tăng lên 6,56 năm 2021.
Đảm bảo công khai, minh bạch về đất đai
Cụ thể hóa các chỉ đạo, giải pháp của tỉnh, những năm qua, ngành TN&MT đã triển khai các giải pháp để tăng điểm chỉ số tiếp cận đất đai. Cụ thể, đã thực hiện công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất, danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh... trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của sở để người dân, doanh nghiệp nắm bắt.
Triển khai thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm gắn với thực hiện các giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của tỉnh. Tập trung rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, thực hiện công khai minh bạch và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận.
Duy trì đối thoại doanh nghiệp hàng quý để kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Đồng thời, trình UBND tỉnh thành lập các tổ công tác, đoàn kiểm tra giải quyết khó khăn, vướng mắc về đất đai, các dự án trọng tâm, trọng điểm, tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn... và các dự án liên quan đến môi trường, khai thác khoáng sản.
Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, với mục tiêu duy trì mức tăng ổn định của chỉ số tiếp cận đất đai trong những năm tiếp theo, ngay từ đầu năm, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng công chức, viên chức và người lao động.
Giao các phòng ban chuyên môn đảm bảo công khai, minh bạch trong lĩnh vực tiếp cận đất đai. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính. Chủ động rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với các quy định mới ban hành, chuẩn hóa và công khai theo quy định.
Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai
Một giải pháp trọng tâm khác, đó là nỗ lực hướng tới chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động của ngành nói chung, trong thực hiện thủ tục hành chính nói riêng, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tạo điều kiện để tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức.
Sở cũng đang tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai. Tăng cường công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu đất đai; các quy hoạch về tài nguyên môi trường trên cổng thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thu hút đầu tư.
Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung trình UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất cho phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế địa phương. Theo dõi, cập nhật biến động giá đất để làm căn cứ rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất phù hợp thực tiễn. Giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giá đất…
Tăng cường tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở làm công tác quản lý đất đai; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để giúp cấp xã tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất công ích, đất chưa sử dụng để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý, tạo nguồn thu từ đất cho địa phương. Tiếp tục rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các huyện, thành phố để nắm bắt thông tin, kịp thời triển khai thanh tra, kiểm tra và tham mưu xử lý theo quy định.