The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Sơn La: Tham vấn góp ý kiến cải thiện môi trường kinh doanh cho các sở, ngành, huyện, thành phố

Ngày 10/11, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý kiến cải thiện môi trường kinh doanh cho các sở, ngành, huyện, thành phố và tư vấn chính sách pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự Hội thảo có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành của tỉnh (DDCI); đại diện Viện Quản lý kinh tế Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn. Để góp phần cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh đã thành lập các tổ công tác chuyên trách chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; các sở, ngành, địa phương thành lập tổ công tác/tổ giúp việc PCI/DDCI của cơ quan đơn vị. Đồng thời, triển khai dự án “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành tỉnh Sơn La (DDCI) vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân nữ tại Sơn La, giai đoạn 2019-2021” được Chính phủ Úc tài trợ. Năm 2019, tỉnh đã tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Sơn La xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với năm 2015; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2015; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 90,61%, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố…

Tại Hội thảo, các chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã trình bày các chính sách và chương trình cải thiện môi trường kinh doanh cấp quốc gia; vai trò thiết yếu và quan trọng của các huyện, thành phố, các sở, ngành trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ số PCI của tỉnh... Các sở, ngành, các huyện thành phố, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định ý nghĩa quan trọng của chỉ số PCI, DDCI trong mục tiêu phát triển của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố tham khảo ý kiến của các chuyên gia kinh tế; nghiên cứu, thảo luận xây dựng kế hoạch khắc phục các điểm yếu, phát huy các điểm mạnh của địa phương, tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý điều hành kinh tế cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo Báo Sơn La