The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Tây Ninh: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện các chỉ số cải cách hành chính

Tại hội nghị đánh giá và triển khai kế hoạch nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì làm việc với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đã đến dự và có những phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chỉ số PCI của năm 2018 của Kiên Giang qua đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế của địa phưong được duy trì. Tuy nhiên vẫn cần tới những nỗ lực nhiều hơn để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Kết quả điểm tổng hợp chỉ số PCI năm 2018 của Kiên Giang đạt 63,42 điểm giảm một ít (0,23 điểm) so năm 2017 (63,65 điểm), đứng hạng 31/63, tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh/thành xếp thứ hạng “Khá”. Trong 10 chỉ số thành phần PCI có 128 chỉ số con. Năm 2018, tỉnh Kiên Giang có 05 chỉ số tăng điểm, tăng hạng; 01 chỉ số tăng điểm, nhưng giảm hạng (chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự); 04 chỉ số giảm điểm, giảm hạng (chi phí gia nhập thị trường; chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; chi phí không chính thức; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp).

Chỉ số PAPI (đo lường trải nghiệm của người dân với việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định của các cấp chính quyền) theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), thì kết quả năm 2018 tỉnh Kiên Giang đạt tổng số 42,77 điểm; xếp thứ 49/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 04 hạng so năm 2017 và thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất (chỉ số trung vị của cả nước là 42,95 điểm và cao nhất là 47,05 điểm, thấp nhất là 41,04 điểm). Có 03 chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2017, trong đó chỉ số nội dung thủ tục hành chính công tăng điểm nhiều nhất (0,53 điểm) và chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng điểm thấp nhất (0,08 điểm); 01 chỉ số nội dung đứng trong nhóm thứ hạng 10 của cả nước (thủ tục hành chính công, hạng 10/63). Tuy nhiên, việc triển khai về tổng thể thì điểm số của tỉnh Kiên Giang có tăng nhưng so với điểm chuẩn chỉ đạt 53,46% (42,77/80) và vẫn ở nhóm trung bình thấp và có 03 chỉ số nội dung giảm điểm so năm 2017 (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; cung ứng dịch vụ công).

Đối với chỉ số PAR INDEX, năm 2018 tỉnh Kiên Giang đạt 45,14/64,5 điểm (tỉnh tự đánh giá, chấm 55,60/64,5 điểm); điều tra xã hội học đạt 20,17/23,50 điểm; chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) là 9,71/12 điểm. Tổng số điểm đạt được là 75,02/100 điểm, tăng 0,72 điểm so năm 2017; xếp hạng 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 hạng so năm 2017. Một số lĩnh vực có cải thiện về điểm số, nhưng còn nhiều lĩnh vực điểm số chưa có sự cải thiện như: Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính là những lĩnh vực có nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm thấp, qua đó tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian qua, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để cải thiện các chỉ số. Tuy nhiên, hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cần thay đổi cách làm trong thời gian tới. Trong đó cần tập trung nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm của người đứng đầu các ngành, các đơn vị, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khẳng định nhiều chỉ số không cần đầu tư nhiều mà chỉ cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức là có thể cải thiện. Thực hiện tốt hơn nữa công khai, minh bạch mọi thủ tục, quy hoạch (đất, đô thị…), tạo điều kiện tốt nhất, không gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân. Có tinh thần, thái độ phù hợp trong làm việc, giao tiếp, thực hiện tốt tương tác với người dân, với mọi tổ chức, cá nhân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng giao các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, không làm kế hoạch riêng lẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng hoan nghênh nhiều lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện trong năm qua, đồng thời phê bình một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch nâng cao các chỉ số, bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng đã phê bình người đứng đầu nhiều sở, ngành và địa phương thiếu quan tâm, không tham dự hội nghị này, được đánh giá là hội nghị quan trọng trong cải cách công vụ.

Giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu phải thực hiện các nhóm giải pháp như: Giải pháp chung chủ yếu là công tác chỉ đạo, điều hành; giải pháp về con người, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp về công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, những việc nào có thể làm ngay thì phải giải quyết ngay, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, công khai toàn bộ các quy trình, thủ tục, quy hoạch, nâng cao công tác truyền thông; giải pháp về dịch vụ công. Đối với các ciải pháp cụ thể cho từng chỉ số, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu các sở, ngành và địa phương không chỉ tập trung các giải pháp cải thiện các chỉ số thấp mà còn phải có giải pháp để duy trì và nâng cao các chỉ số đã đạt cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhiệm vụ cụ thể của ngành nào thì quy định cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất./.

Bùi Kiên

Theo Trang Thông tin Điện tử tỉnh Kiên Giang