The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thái Bình triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực sở, ngành

Sáng 23/6, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung về triển khai đo lường Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI).
Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thông tin tới hội nghị nội dung kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 9/6/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về triển khai đo lường Bộ chỉ số DDCI. Trong đó nêu rõ mục tiêu của Bộ chỉ số DDCI được xây dựng nhằm đánh giá mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; từ đó tạo động lực cải cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.
Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương, các sở ban ngành trong năm, đề xuất các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình là cơ quan chủ trì, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí, hợp đồng với các đơn vị tư vấn để xây dựng phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo, truyền thông, tập huấn triển khai; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan thông qua kết quả, báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả khảo sát DDCI.
Phạm vi khảo sát là các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, văn phòng, chi nhánh doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình và có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất đến thời điểm khảo sát.
Số lượng doanh nghiệp dự kiến nhận thư mời khảo sát từ 2.500 - 3.000 doanh nghiệp, được lấy từ Cục Thuế tỉnh và danh sách tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện; các ngành quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Lộ trình các công việc triển khai theo tiến độ: Tháng 6/2022 xây dựng và ban hành Kế hoạch, Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình năm 2022. Tháng 7/2022 tổ chức truyền thông, tập huấn, triển khai khảo sát DDCI. Tháng 8/2022 nhập số liệu, phân tích, viết báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tháng 9/2022 tổ chức hội nghị công bố kết quả, xếp hạng DDCI năm 2022.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cơ quan báo chí và các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Đề nghị các cơ quan truyền thông tham gia trong suốt thời gian thực hiện khảo sát với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đơn vị Tư vấn trong các hoạt động truyền thông tới các đối tượng liên quan về Bộ chỉ số DDCI của tỉnh và tập huấn cho các doanh nghiệp về cách thức ghi phiếu khảo sát tại các huyện thành phố; cùng với việc thực hiện ghi hình, đưa tin bài, cần quan tâm đến hoạt động phỏng vấn nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của hoạt động khảo sát DDCI và đưa tin kịp thời trên các phương tiện thông tin.
Xây dựng chuyên đề, chuyên mục với thời lượng phù hợp và đưa tin trong khung thời gian thích hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động truyền thông.
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình mong muốn tiếp thu và phối hợp với các cơ quan truyền thông để công tác tuyên truyền trong thực hiện Kế hoạch khảo sát đạt kết quả tốt nhất, góp phần nâng hạng Chỉ số PCI và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thái Bình trong năm 2022 và những năm tiếp theo.