The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thái Nguyên: Minh bạch để tăng thứ hạng PCI

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 và những năm tiếp theo vừa được công bố, tỉnh Thái Nguyên sẽ quan tâm cải thiện 5 chỉ số thành phần còn thấp điểm và chú trọng nâng cao chất lượng các chỉ số có tính quyết định đến thứ hạng PCI của tỉnh. Trong đó tập trung cao độ cho một số chỉ số quan trọng, nhất là chỉ số tính minh bạch.
Quang cảnh Lễ công bố Báo cáo thường niên Chỉ số PCI năm 2022. Ảnh: Tư liệu
Quang cảnh Lễ công bố Báo cáo thường niên Chỉ số PCI năm 2022.
Năm 2022, Chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 25/63 tỉnh, thành của cả nước với số điểm tổng hợp đạt 66,10 điểm, tăng 3 bậc so với năm trước. Dù nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, nhưng mục tiêu mà tỉnh đặt ra cao hơn, phải nâng thứ hạng lên nhóm 20 vào năm sau. Muốn vậy, tất cả các chỉ số thành phần đều phải nâng điểm, không để tụt so với năm trước.
Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức rà soát, đánh giá chi tiết các nội dung liên quan đến 10 chỉ số thành phần và giao nhiệm vụ cho các ngành phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm còn yếu để khắc phục. Trong đó chú trọng đến các chỉ số có trọng số cao, chiếm tỷ lệ phần trăm lớn để tập trung cải thiện.
Chỉ số tính minh bạch có trọng số 20% nên được xem là một trong những chỉ số quan trọng nhất, quyết định đến việc tăng, giảm thứ hạng của Chỉ số PCI. Chỉ số này được đánh giá qua 2 khía cạnh là tiếp cận thông tin của doanh nghiệp và doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào quá trình ban hành chính sách, phản biện, giám sát thực hiện chính sách.
Để cải thiện chỉ số này, tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, an toàn, dễ sử dụng và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan.
Hiện nay, 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đều có trang thông tin điện tử. Hệ thống hội nghị trực tuyến đều bảo đảm liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và ngược lại. Đã xây dựng và cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện (932 dịch vụ công trực tuyến) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt khoảng cách địa lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp minh bạch hóa triệt để quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan hành chính nhà nước, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mức độ 4 giúp các đơn vị thuận tiện hơn trong giải quyết công việc tại hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh.
100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mức độ 4 giúp các đơn vị thuận tiện hơn trong giải quyết công việc tại hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ảnh: T.L
Các ngành, các cấp trong tỉnh đã cung cấp thông tin và công khai, minh bạch thông tin về Quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch; công khai việc cho thuê đất, đấu giá đất, thuê hạ tầng các dự án; thông tin đầy đủ về dự án, các tài liệu chi tiết về thu, chi ngân sách, mời thầu, đấu thầu; công khai xin ý kiến các dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Các tổ chức đã ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, triển khai ứng dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản điện tử liên thông các cấp, ngành trong tỉnh; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp.
Để tăng tính minh bạch, tỉnh đề nghị các hiệp hội, hội doanh nghiệp cung cấp thông tin, tuyên truyền và duy trì việc tổ chức khảo sát, đánh giá phản hồi của doanh nghiệp đối với các cơ chế, chính sách, sự năng động, sáng tạo và thái độ của cán bộ công chức, viên chức.
Riêng cơ quan Thuế đã công khai chi tiết về quy trình, thủ tục hành chính thuế, bộ thuế, mức thu của các đối tượng nộp thuế trên địa bàn tại Bộ phận Một cửa. Cơ quan Thuế cũng thường xuyên giám sát nhằm hạn chế tối đa sai phạm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa và công khai quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy hoạch dự án đầu tư trên Cổng dịch vụ công và các phương tiện thông tin, truyền thông. Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp.