CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Thanh Hóa: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dưới góc nhìn doanh nghiệp

Những năm gần đây, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Thanh Hóa đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, điều đó đã chứng minh những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuy nhiên, với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thì kết quả đạt được chưa tương xứng, một số chỉ số thành phần còn ở mức thấp; việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh không ổn định. Trong bối cảnh tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đều nỗ lực cao, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, Thanh Hóa cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo.
Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa đạt 63,91 điểm, đứng thứ 28 cả nước và thuộc nhóm khá. Mặc dù đây là năm tỉnh đạt được điểm số khá cao, nhưng mức độ cải thiện lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, bởi trên thực tế, thứ hạng trên dù tăng 3 bậc so với năm 2016 nhưng đã tụt 4 bậc so với năm 2019.
Có 7/10 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2019, gồm: gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai,chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Các chỉ số còn lại vẫn ở mức độ khiêm tốn và tụt về điểm số so với những năm trước.
Để cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp điểm, từ đó nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa kỳ vọng tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện chỉ số về tính minh bạch, tính năng động và đào tạo lao động; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia nhiều hơn vào thị trường.
Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thanh Hóa cho rằng, năng động, sáng tạo chính là chìa khóa để mở ra những không gian cải cách mạnh mẽ hơn. Điều này không giới hạn trong một lĩnh vực, một công đoạn nào mà là toàn bộ quá trình điều hành và đồng hành với doanh nghiệp. Từ đó, thu hút các nguồn lực đầu tư thúc đẩy các thành phần kinh tế, trong đó có thành phần kinh tế tư nhân. Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả, tạo áp lực thực thi cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh ở cấp sở, huyện, thị thành phố, cấp xã và từng công chức cũng rất quan trọng.
Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa tin tưởng, kỳ vọng, chính quyền các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục có nhiều nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm trong điều hành kinh tế, phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa quay trở lại tốp 10 cả nước.