The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thanh Hóa: Vạch đường hướng cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Với mục tiêu kiến tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động, tỉnh Thanh Hóa từng đề ra mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong top 10 cả nước. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay mục tiêu này vẫn chưa một lần “chạm đích”. Đặc biệt, năm 2021 chỉ số PCI của tỉnh Thanh Hóa giảm điểm nhẹ so với năm trước đó 63,21 điểm; đồng thời tụt tới 15 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm trung bình, đứng vị trí thứ 43 toàn quốc.