CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Thấy gì qua thứ hạng PCI của Bình Thuận?

Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức họp báo, công bố trực tuyến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Chỉ số này bao gồm 10 chỉ số thành phần phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế của chính quyền địa phương, tác động lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân…
Dù đạt 65,33 điểm (tăng 1,33 điểm so năm trước đó), nhưng PCI năm 2019 của Bình Thuận lại giảm 9 bậc, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 6 tiêu chí tăng điểm: Tính năng động của chính quyền tỉnh; tính minh bạch; cạnh tranh bình đẳng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động. Còn lại có 3 tiêu chí giảm điểm (gia nhập thị trường; Chi phí thời gian; chi phí không chính thức), 1 tiêu chí bằng điểm so với năm 2018 là thiết chế pháp lý và an ninh trật tự… Về thứ bậc theo các tiêu chí PCI thì Bình Thuận có 3 tiêu chí tăng bậc (tính năng động của chính quyền tỉnh; cạnh tranh bình đẳng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp) và 7 tiêu chí còn lại giảm bậc so năm trước đó.
Thông qua bảng xếp hạng PCI năm 2019 cho thấy, hiện khoảng cách điểm số của các tỉnh, thành trong cả nước dần được thu hẹp đáng kể, tất cả đều tích cực phấn đấu tăng điểm số PCI của mình. Thế nên, mặc dù Bình Thuận có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường cạnh tranh trong năm qua, nhưng các tỉnh, thành cũng quyết tâm cải thiện tốt hơn. Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019, thứ bậc PCI của Bình Thuận dù có sự thay đổi, song vẫn nằm trong nhóm xếp hạng khá của cả nước và đáng ghi nhận hơn là điểm số Chỉ số PCI của tỉnh liên tục tăng, từ 58,2 điểm (năm 2016) lên 65,33 điểm (năm 2019)… Kết quả này còn được xem là “thướt đo” sự cảm nhận của các doanh nghiệp đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh tương đối ổn định ở địa phương. Đồng thời phản ánh chất lượng điều hành kinh tế, sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cải cách thủ tục hành chính rất quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Qua đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận…
Tiếp tục duy trì hoạt động thường niên, Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2019” và lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp cũng vừa được UBND tỉnh tổ chức tại TP. Phan Thiết. Theo đó tập trung phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần và nguyên nhân dẫn đến PCI năm 2019 của Bình Thuận giảm bậc (dù tăng điểm) so với năm trước đó. Đây cũng là dịp để các sở ngành, doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận góp ý kiến, đề xuất giải quyết những khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid - 19 và đưa sản xuất, kinh doanh hoạt động bình thường trở lại.
Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Nhất là chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được trong 3 tiêu chí tăng bậc, tăng điểm song song với khắc phục, cải thiện những tồn tại, hạn chế trong 7 tiêu chí giảm điểm, giảm bậc… Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đưa PCI của Bình Thuận vào top 20 của cả nước trong những năm tiếp theo…