The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thư mời cung cấp dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Thu thập, tổng hợp dữ liệu thống kê 2023 (hard data 2023)

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Giới thiệu chung:

  • Tên Dự án: Dự án Sáng kiến Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).
  • Cơ quan tài trợ: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
  • Mục tiêu của Dự án: Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
  • Nhóm hoạt động: Khảo sát (Mục 1.6)
  • Nhiệm vụ chung của nhà cung cấp trong phạm vi TOR: thu thập các dữ liệu thống kê sẵn có (dữ liệu cứng – hard data 2023) phục vụ xây dựng Chỉ số PGI2023.
  1. Hồ sơ yêu cầu:
  • Thu thập, tổng hợp các nguồn dữ liệu sẵn có từ các cơ quan nhà nước TW và địa phương để phục vụ việc xây dựng các chỉ tiêu/chỉ số thành phần của Chỉ số PGI2023.
  • Danh sách chi tiết các loại dữ liệu được mô tả trong bản đính kèm.
  • Đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu.
  • Dữ liệu sau khi tổng hợp và bàn giao xong chỉ sử dụng cho Dự án PGI. Nếu sử dụng cho các chương trình khác thì hai bên phải có sự trao đổi và thống nhất.

  (Danh mục chi tiết các số liệu cần thu thập quy định tại Phụ lục 1 của TOR)

  1. Chỉ định nhà cung cấp dịch vụ
  • Ưu tiên nhà cung cấp gói dịch vụ đầy đủ, trọn gói với giá cả phù hợp dự án.
  • Ưu tiên nhà cung cấp có uy tín trong lĩnh vực tư vấn về kinh tế, xã hội; am hiểu về phương pháp PGI
  • Ưu tiên nhà cung cấp đã là đối tác lâu năm của Dự án PGI
  • Thời hạn báo giá: từ 16/9/2023 đến 10/10/2023 đối với Mục 1-7 tại Phụ lục 1
  • Thời hạn báo giá từ 15/8/2023 đến 29/1/2024 đối với Mục 8-9 tại Phụ lục 1
  1. Yêu cầu đối với dịch vụ, sản phẩm:
  • Các tệp (file) dữ liệu theo yêu cầu của dự án được chuyển qua email hoặc chuyển trực tiếp qua đĩa CD cho cán bộ Dự án.
  • Các dữ liệu sẽ được chuyển liên tục trong tháng 11/2023-2/2024 để đảm bảo tiến độ triển khai của Dự án.
  1. Yêu cầu về tài chính và Yêu cầu khác
  • Phương thức thanh toán: thanh toán sau khi Dự án nhận được sản phẩm theo yêu cầu đề ra.
  • Bảo hành: Bảo hành 3 tháng (nếu có lỗi về cơ sở dữ liệu thì cung cấp lại dữ liệu đến khi dữ liệu sử dụng tốt).
  1. Thời gian thực hiện:
  • Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 10/2023 - 2/2024
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội
  1. Thông tin gửi báo giá:
  • Báo giá và các thông tin liên quan cần được gửi về địa chỉ sau: Phòng làm việc PGI – Tầng 4, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
  • Email:Pci@vcci.com.vn
  1. Kinh phí dự kiến:

  Không vượt quá 10% định mức mà đối tác tài trợ USAID phê duyệt.

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN BAN PHÁP CHẾ

Đậu Anh Tuấn