The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thư mời cung cấp dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
Chấm điểm website và Hoàn thiện và xử lý dữ liệu sau khảo sát PGI

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

Giới thiệu chung:

 • Tên Dự án: Dự án Sáng kiến Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).
 • Cơ quan tài trợ: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
 • Mục tiêu của Dự án: Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
 • Nhóm hoạt động: Năm 2023-2024 – Khảo sát (Mục 1.6 và 1.7)
 • Trong phạm vi TOR: Hoàn thiện và xử lý dữ liệu sau khảo sát PGI.
 1. Nội dung công việc:

Nhiệm vụ 1: Chấm điểm webiste của 63 tỉnh, thành phố phục vụ xây dựng chỉ số thành phần Tính minh bạch và tiếp cận thông trong PGI (1.6)

 • Rà soát website chính thức của 63 tỉnh, thành phố (đường dẫn của Cổng thông tin điện tử tỉnh/thành phố : http://tentinh.gov.vn và một số đường dẫn liên quan khác) để đọc thông tin và chấm điểm theo tiêu chí do chuyên gia Dự án cung cấp.
 • Làm việc với chuyên gia để thống nhất cách thức chấm điểm.
 • Tổng hợp điểm của 63 tỉnh, thành phố và chuyển lại cho Chuyên gia Dự án thực hiện đo lường chỉ tiêu tính minh bạch website trong chỉ số PGI.
 • Phối hợp với chuyên gia Dự án trong quá trình xây dựng Chỉ tiêu Tính minh bạch website của Chỉ số PGI2022.
 • Bộ tiêu chí chấm điểm website là bản quyền của Dự án PGI, thông tin chấm điểm các website dùng để xây dựng Chỉ số PGI2022 sẽ được công bố chính thức tại Lễ Công bố PGI2022. Vì vậy, cộng tác viên trong hoạt động này không được chia sẻ tiêu chí chấm điểm và đảm bảo tính bảo mật thông tin đối với kết quả sau khi chấm điểm.

Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ làm sạch dữ liệu (data cleaning) (1.7)

 • Lựa chọn chuyên gia có kinh nghiệm về stata để xây dựng các dofile làm sạch dữ liệu khảo sát PGI. Thực hiện làm sạch dữ liệu khảo sát PGI, loại bỏ, điều chỉnh các thông tin cho phù hợp với việc xây dựng Chỉ số thành phần PGI.
 • Phối hợp với cán bộ dự án chặt chẽ trong quá trình làm sạch (clean). Mọi bước làm sạch đều phải được lưu vào stata dofile để hai bên cùng theo dõi, xác nhận.

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ xây dựng các Chỉ số thành phần (1.7)

 • Lựa chọn chuyên gia có kinh nghiệm về stata để xây dựng các dofile làm sạch dữ liệu khảo sát PGI. Thực hiện làm sạch dữ liệu khảo sát PGI, loại bỏ, điều chỉnh các thông tin cho phù hợp với việc xây dựng Chỉ số thành phần PGI.
 • Xây dựng Dofile tính điểm của các Chỉ số thành phần để xây dựng và tính toán điểm số PGI.
 • Phối hợp với cán bộ dự án chặt chẽ trong quá trình làm sạch (clean). Mọi bước xây dựng chỉ số và xử lý dữ liệu đều phải được lưu vào stata dofile để hai bên cùng theo dõi, xác nhận.

Nhiệm vụ 4: Hoàn thiện dữ liệu, phân tổ, thống kê dữ liệu trang cuối của Phiếu khảo sát PGI2022 (1.7)

 • Nhận dữ liệu (thô) khảo sát trang cuối của Phiếu khảo sát PGI2022 từ cán bộ Dự án PGI
 • Thực hiện hoàn thiện dữ liệu đảm bảo các nội dung rõ ràng.
 • Phân tổ, nhóm dữ liệu theo các tiêu chí do cán bộ Dự án hướng dẫn thực hiện.
 • Thực hiện thống kê theo các tiêu chí sau khi phân tổ xong bằng chuẩn Pivot Table và xây dựng một số mẫu Pivot Table.
 • Bàn giao dữ liệu dưới định dạng exel.

Nhiệm vụ 5: Mã hóa dữ liệu điều tra về sản phẩm/dịch vụ chính của doanh nghiệp tham gia khảo sát theo tiêu chuẩn bộ mã ISIC (1.7):

 • Nhận dữ liệu (thô) khảo sát câu hỏi về 3 sản phẩm/dịch vụ chính của Doanh nghiệp tham gia khảo sát PGI2022 từ cán bộ Dự án PGI
 • Thực hiện hoàn thiện dữ liệu đảm bảo các nội dung rõ ràng.
 • Thực hiện mã hóa các câu trả lời theo bảng mã sản phẩm ISIC.
 • Bàn giao dữ liệu dưới định dạng exel.
 1. Yêu cầu đối với đơn vị/đối tác cung cấp dịch vụ

Ban Quản lý Dự án tiếp tục ưu tiên lựa chọn các đối tác đã từng là cộng tác viên của Dự án trong việc thực hiện các nhiệm vụ từ các năm trước. Là những đối tác có kinh nghiệm trong việc thực hiện thực hiện theo yêu cầu chuyên môn của công việc, có thời gian, kỹ năng, nắm bắt nhanh công việc, đưa ra các sản phẩm được Ban quản lý dự án nghiệm thu tốt đồng thời là những Cộng tác viên đảm bảo được tính bảo mật các dữ liệu/thông tin dự án.

Việc tuyển chọn theo hình thức phỏng vấn và sẽ tuyển cùng đợt với cộng tác viên gọi điện thoại.

 1. Yêu cầu đối với dịch vụ, sản phẩm:
 • Các tệp (file) dữ liệu theo yêu cầu của dự án được chuyển qua email hoặc chuyển trực tiếp qua đĩa CD cho cán bộ Dự án.
 • Các dữ liệu sẽ được chuyển liên tục trong tháng 9/2023-2/2024 để đảm bảo tiến độ triển khai của Dự án.
 1. Thời gian thực hiện và nhận CV:
 • Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 9/2023 - 2/2024
 • Địa điểm làm việc: Hà Nội
 • Thời gian nhận cv: từ 20/9/2023-13/10/2023
 1. Thông tin gửi CV:
 • Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại đường link: https://bit.ly/VCCI-tuyen-CTV-du-an-2024

Hoặc gửi CV và các thông tin liên quan cần được gửi về địa chỉ sau: Phòng làm việc PGI – Tầng 4, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

 • Email: vcci@gmail.com

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN BAN PHÁP CHẾ

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN PGI

Đậu Anh Tuấn