CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

TỌA ĐÀM VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỘ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ CẤP HUYỆN

Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam là nỗ lực bền bỉ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiều năm qua, trong đó có hoạt động nghiên cứu và công bố thường niên Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) kể từ năm 2005 tới nay. Từ PCI, chính quyền các tỉnh, thành phố đã có nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó có việc xây dựng và triển khai Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI). DDCI đã nhanh chóng tạo ra những hiệu ứng tích cực và được nhiều tỉnh, thành phố sử dụng. Với trên 50 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định xây dựng và thực hiện bộ chỉ số này, DDCI đang là công cụ quan trọng thúc đẩy cải thiện chất lượng điều hành ở cấp sở, ngành, quận, huyện tại mỗi tỉnh, thành phố, tạo động lực cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh giữa các ngành, các cấp.
Để thảo luận sâu về phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm tốt, thúc đẩy việc sử dụng và phát triển Bộ chỉ số DDCI hiệu quả, bền vững, VCCI trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Tọa đàm về xây dựng và phát triển Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI).
  1. Chủ trì: Lãnh đạo VCCI và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì.
  2. Thời gian: 13h00 – 17h00, Thứ Năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022.
  3. Địa điểm:
- Tham dự trực tiếp: Khách sạn Mường Thanh Luxury, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (hướng dẫn đăng ký tham dự đính kèm theo).
- Tham dự trực tuyến: Hội thảo kết nối trực tiếp tới các địa phương trên toàn quốc thông qua ứng dụng Zoom (ban tổ chức sẽ cung cấp đường link qua email đăng ký tham dự của đại biểu).
  1. Nội dung:
- Cung cấp bức tranh tổng thể về việc thực hiện DDCI trên toàn quốc.
- Chia sẻ kinh nghiệm thực tế triển khai DDCI từ các tỉnh, thành phố đã thực hiện thành công.
- Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện DDCI.
- Thảo luận về xây dựng một khung hướng dẫn thống nhất về các triển khai DDCI.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức sự kiện, đề nghị Quý cơ quan vui lòng đăng ký tham dự tới Ban Pháp chế, VCCI trước ngày 20/01/2022 (chi tiết liên hệ với Chị Nguyễn Lê Hà, Ban Pháp chế, VCCI;
Điện thoại: 024 35771460;
Fax: 024.35771459;