The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

TP.HCM: Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 2023

Thông qua việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI), TP.HCM hướng tới việc xây dựng những quyết sách phù hợp, đề ra các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) là đơn vị được UBND TP.HCM giao chủ trì thực hiện DDCI.
Bộ chỉ số DDCI TP.HCM năm 2023 khối sở, ban, ngành gồm 9 chỉ số như: Tiếp cận minh bạch thông tin và chuyển đổi số; Chi phí không chính thức; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của đơn vị; Chỉ số Xanh; Chỉ số Sức khoẻ và Môi trường sống.
itpc_hcm.jpeg
Bộ chỉ số DDCI TP.HCM năm 2023 khối địa phương, ngoài những chỉ số tương tự như khối sở, ban, ngành, còn được bổ sung thêm chỉ số: An ninh trật tự đi kèm với thiết chế pháp lý (Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự) và Khả năng tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất.
So với bộ chỉ số DDCI năm 2022, chỉ số DDCI năm 2023 bổ sung thêm 2 chỉ số mới gồm: Chỉ số Xanh (Tham chiếu PCI 2022 và định hướng thúc đẩy kinh tế xanh của Thành phố); Chỉ số Sức khoẻ và Môi trường sống (Tham chiếu thông lệ quốc tế và định hướng xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính quốc tế).
Được biết, đây là năm thứ hai, TP.HCM triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương.
Theo ITPC, thời gian khảo sát sẽ kéo dài đến hết tháng 1/2024. Dự kiến DDCI năm 2023 sẽ được công bố trước ngày 31/3/2024. Thông tin thêm xem tại: https://ddcihcmc.com.vn/.