CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh chủ động triển khai thực hiện “chỉ số xanh” cấp tỉnh

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), cùng với kế hoạch của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, dự kiến từ năm 2022, VCCI đưa “chỉ số xanh” cấp tỉnh (PGI) vào các chỉ số thành phần trong chỉ số PCI cấp tỉnh; UBND tỉnh, các sở, ngành, các cấp trong tỉnh đã và đang thể chế hóa các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là xây dựng chiến lược BVMT của tỉnh.

Công ty Cổ phần RYNAN Smart Fertilizers sản xuất phân bón thông minh, thân thiện với môi trường.

Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 882/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… BVMT được xác định: “… Nâng cao ý thức cộng đồng trong BVMT, kiểm soát, quản lý chặt chẽ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, làng nghề... Xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường, nhất là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không để phát sinh mới. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, xã hội hóa công tác thu gom, xử lý chất thải…”.

Trước đó, về kế hoạch cũng như các giải pháp BVMT, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế gắn với BVMT đạt những kết quả quan trọng. Năm 2020, Trà Vinh là 01 trong 05 tỉnh (Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh) được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phê duyệt kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chỉ số nước thải đô thị được thu gom xử lý đạt quy chuẩn môi trường, chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu môi trường, hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh…) được xếp loại “Tốt” năm 2020 (tại Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT, ngày 31/12/2021).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 “về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh” và Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh “về hành động cải thiện cảnh quan, môi trường; chỉnh trang đô thị; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, toàn hệ thống chính trị đã tham gia công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đồng bộ.

Đối với tỉnh, Bộ TN-MT quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị quan trắc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thành lập đoàn công tác hỗ trợ tỉnh giám sát, kiểm soát đặc biệt các dự án có nguồn thải lớn và các dự án trọng điểm như: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu, các nhà máy điện gió, điện mặt trời…

Theo Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phân tích, 90% doanh nghiệp của tỉnh áp dụng công nghệ sạch, có 01 doanh nghiệp công nghệ cao (Công ty Cổ phần Mỹ Lan). Tỉnh luôn quan tâm phát triển kinh tế gắn với BVMT: cụ thể như Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với BVMT, quan tâm đầu tư, cải tiến công nghệ, nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trường, ban hành quy chế phối hợp trong BVMT, không còn tình trạng người dân khiếu nại do ô nhiễm môi trường.

Đạt những kết quả trên, nhờ tỉnh luôn quan tâm đến chỉ số PGI trong chỉ số PCI cấp tỉnh. Từ đó, tỉnh đặt vai trò giữa chính quyền với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm BVMT. Công ty đầu tư 02 trạm quan trắc không khí tự động tại xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải) và xã Đông Hải (huyện Duyên Hải), vận hành từ ngày 29/3/2019 đến nay để đánh giá, dự báo diễn biến chất lượng môi trường; đầu tư 02 trạm quan trắc tự động môi trường nước biển ven bờ, theo dõi thành phần diễn biến chất lượng nước biển khu vực Công ty: dữ liệu quan trắc được truyền về máy tính chủ đặt tại Sở TN-MT và truyền về Bộ TN-MT, dữ liệu được kết nối với các thiết bị điện thoại thông minh đảm bảo cho người dùng thuận tiện truy cập mọi lúc, mọi nơi khi được cấp tài khoản đăng nhập.

Trên giao diện sử dụng, người dùng dễ dàng tùy chọn thông tin về trạm cần theo dõi, thông số quan trắc, hình thức thể hiện dữ liệu, thời gian nhận dữ liệu, hiển thị màu sắc phân biệt trạng thái dữ liệu, xuất báo cáo dữ liệu và các cảnh báo. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả quan trắc tự động, liên tục của các nhà máy nhiệt điện, nhận và truyền dữ liệu về Bộ TN-MT để theo dõi, giám sát.

Song song đó, lắp đặt 02 camera giám sát môi trường tại bãi xỉ; thường xuyên theo dõi kết quả quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục của các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải để giám sát môi trường, khi có dấu hiệu bất thường Sở TN-MT sẽ kiểm tra nhắc nhở Công ty để kịp thời khắc phục.

VCCI đưa chỉ số thành phần PGI vào chỉ số PCI cấp tỉnh nhằm khuyến khích các tỉnh, thành phố cả nước quan tâm đến phát triển kinh tế gắn với BVMT. Chỉ số PGI sẽ cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước (cả bộ ngành và tỉnh, thành phố) sử dụng trong điều hành, quản lý; cho các nhà đầu tư tham khảo trong quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh; là công cụ chính sách để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư theo hướng xanh hơn ở các địa phương tại trong nước, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Đối với Trà Vinh, việc xây dựng chỉ số PGI là cần thiết trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, BVMT. Chỉ số PGI sẽ giúp tỉnh đánh giá và xếp hạng chất lượng môi trường tại của doanh nghiệp, mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, ứng xử môi trường của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng đầu tư về môi trường tại tỉnh. Xây dựng chỉ số PGI nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng môi trường, hỗ trợ tỉnh sàng lọc các dự án đầu tư. Đồng thời, tạo động lực để các doanh nghiệp đầu tư theo hướng thân thiện môi trường.

Thực tế, chỉ số PGI trước đây đã lồng ghép trong khảo sát chỉ số PCI nhưng chưa cụ thể chi tiết. Theo lãnh đạo Sở TN-MT, thực hiện chỉ số PGI, thì VCCI cần đánh giá, dự báo và giảm thiểu tác hại chất thải đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cần gắn với BVMT, việc quản lý và xử lý chất thải cần đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành. Khả năng doanh nghiệp quan tâm đầu tư các công trình BVMT gắn với loại hình sản xuất, kinh doanh; các chính ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ hiệu quả của tỉnh đối với doanh nghiệp.

Theo Báo Trà Vinh