CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh

UBND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 hôm 30/10.
Theo kết quả công bố, khối sở ban ngành có hai đơn vị thuộc nhóm "Rất tốt" là Sở Công Thương và Cục Thuế tỉnh Trà Vinh. Bốn đơn vị thuộc nhóm "Tốt" gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường và Bảo hiểm Xã hội. Bốn đơn vị thuộc nhóm "Khá tốt" gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế. Hai đơn vị thuộc nhóm "Khá" gồm Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng.
Ở khối huyện, thị xã, thành phố có hai đơn vị thuộc nhóm "Rất tốt" là UBND huyện Cầu Ngang và Tiểu Cần, ba đơn vị thuộc nhóm "Tốt" gồm huyện Trà Cú, Duyên Hải và Châu Thành, ba đơn vị thuộc nhóm "Khá tốt" gồm huyện Cầu kè, TP Trà Vinh, thị xã Duyên Hải. Huyện Càng Long thuộc nhóm "Khá".
polyad

Ông Lê Văn Hẳn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu công bố chỉ số xếp hạng DDCI tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Dự án SME Trà Vinh.

Kết quả đánh giá DDCI của tỉnh Trà Vinh được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các đơn vị khối công cam kết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Đây là nền tảng để hoạt động đánh giá diễn ra thường niên, tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. DCCI còn tạo động lực cải cách nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
polyad

Ông Trần Minh Thuần - Giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp đóng góp ý kiến trong hội nghị. Ảnh: Dự án SME Trà Vinh.

Với quyết tâm tăng cường năng lực điều hành của địa phương, cải thiện môi trường kinh doanh, minh bạch thông tin để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, Trà Vinh đã đưa chỉ số xếp hạng DCCI vào triển khai. Với nguồn tài trợ của Chính phủ Canada thông qua dự án SME Trà Vinh, từ năm 2019, tỉnh đã làm việc cùng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, bắt đầu xây dựng bộ chỉ số DDCI cho Trà Vinh trên cơ sở kế thừa các chỉ số thành phần cơ bản của PCI.
Theo đó, dự án SME Trà Vinh đã hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng và chuyển giao bộ chỉ số DCCI trên cơ sở phân tích các lĩnh vực có liên quan đến chỉ số thành phần PCI của tỉnh đồng thời tài trợ cho hoạt động đánh giá DDCI 2019.
Bộ chỉ số DDCI tỉnh Trà Vinh có 9 chỉ số thành phần gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và hiệu lực thi hành, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai và tính ứng dụng công nghệ thông tin. Khảo sát đánh giá đã triển khai trên 800 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại Trà Vinh, thu về 919 ý kiến đánh giá từ cộng đồng doanh nghiệp. Các đơn vị được đánh giá DCCI lần này gồm Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế cùng các ban ngành gồm Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện.