CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh muốn nâng hạng lọt top 30 cả nước về chỉ số PCI

Tỉnh Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính các cấp. Tỉnh Trà Vinh phấn đấu giai đoạn 2021-2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt từ 64 điểm trở lên và nâng thứ hạng nằm trong nhóm 40 tỉnh, thành phố cả nước.
Giai đoạn 2023-2025, mỗi năm tăng hạng ít nhất 5 bậc; đến năm 2025, tổng điểm PCI đạt trên 65,5 điểm và nằm trong nhóm 30 tỉnh đứng đầu của cả nước, có chất lượng điều hành đạt kết quả khá.
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện 10 chỉ số thành phần trong chỉ số PCI, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành.
Từng đơn vị, bộ phận gắn 128 chỉ tiêu của 10 chỉ số thành phần PCI với nhiệm vụ thực hiện cụ thể, xây dựng kế hoạch cải thiện.
Tỉnh Trà Vinh tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, giúp giảm thiểu các chi phí phát sinh về thời gian và tài chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…
Tỉnh cũng xây dựng Bộ Chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố (DDCI), gồm 9 chỉ số thành phần để đo lường năng lực của chính quyền các huyện/thị xã/thành phố và các sở, ban, ngành trong điều hành kinh tế.
Trên cơ sở kết quả đánh giá của doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương nhận thấy những điều cần cải thiện, để đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó cải thiện chỉ số PCI hiệu quả.
Riêng năm 2021, tỉnh phấn đấu tăng PCI ít nhất 5 hạng so với năm 2020. Để đạt mục tiêu này, tỉnh chia 10 chỉ số thành 4 nhóm: nhóm tăng điểm, tăng bậc; nhóm tăng điểm, giảm bậc; nhóm tăng điểm, giảm bậc và nhóm giảm điểm, giảm bậc.
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chi đạo các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế; nâng cao các chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần PCI được phân công thực hiện, đặc biệt là những chỉ số thành phần thấp điểm và giảm hạng.
Đối với chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp vừa giảm điểm vừa giảm bậc, Sở Công Thương phối hợp và các sở, ngành liên quan tập trung khắc phục 17/24 chỉ số thành phần bị đánh giá thấp; đồng thời cố gắng duy trì phát huy 7/24 chỉ số đạt kết quả tốt so với trung vị cả nước năm 2020.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, chỉ số PCI của tỉnh Trà Vinh năm 2020 , xếp hạng 48/63 tỉnh, thành, với tổng điểm đạt 62,44 điểm. Tuy tăng 10 bậc nhưng giảm 0,76 điểm so với năm 2019, vẫn ở nhóm điều hành “trung bình”.
Tỉnh quyết tâm cải thiện chỉ số PCI để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế -xã hội bền vững./.
Theo BNews