CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh: Tăng cường cải cách hành chính, duy trì thứ hạng chỉ số Gia nhập thị trường

Năm 2020, thực hiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Trà Vinh xếp hạng 48/63 tỉnh, thành (tăng 10 bậc so với năm 2019) và hạng 10/13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (tăng 03 bậc so với năm 2019; năm 2021 chưa công bố).
Đây là tín hiệu vui cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Trà Vinh; thể hiện những thay đổi tích cực trong môi trường kinh doanh và tăng sức hút đầu tư… Trong đó, chỉ số Gia nhập thị trường do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) phụ trách, năm 2020 đạt 8,61 điểm, hạng 06/63 tỉnh, thành; tăng 1,09 điểm và tăng 20 bậc so với năm 2019 (từ vị trí thứ 26 lên 06); năm 2021, tỉnh đề ra chỉ tiêu duy trì thứ hạng 06/63 tỉnh, thành).
Chỉ số Gia nhập thị trường được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu thành phần chủ yếu liên quan đến thủ tục đăng ký thành lập DN và hoàn thiện các thủ tục để chính thức hoạt động; gồm 10 tiêu chí, năm 2020 có 10/10 tiêu chí được đánh giá tốt hơn so với điểm trung vị của cả nước (năm 2019 có 04/10 tiêu chí bị đánh giá thấp). Đây là sự nỗ lực toàn diện của lãnh đạo UBND tỉnh, của các sở, ngành và địa phương. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, năm 2021, với vai trò là chủ công, được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI Trà Vinh giao nhiệm vụ, Sở KH-ĐT đã triển khai nhiều giải pháp.
Đơn cử như chỉ tiêu “Số ngày đăng ký DN” và “Số ngày thay đổi đăng ký DN”, năm 2021, tỉnh tiếp tục duy trì tốt việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký DN (trong ngày), hồ sơ đăng ký thành lập mới DN (rút ngắn hơn 02 ngày so với thời gian theo quy định). Chỉ tiêu “Phải chờ hơn 01 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động” và “Phải chờ hơn 03 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động”, các sở, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với hồ sơ đăng ký thành lập mới và thay đổi đăng ký DN, thời gian giải quyết trong ngày; đối với DN tiếp cận điện năng; cấp và điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke…, tất cả các TTHC liên quan đều giải quyết trước hạn so với thời gian quy định. Chỉ tiêu “Tỷ lệ DN làm thủ tục đăng ký DN qua phương thức mới” và “Ứng dụng công nghệ thông tin tốt”, số hồ sơ giao dịch qua phương thức mới chuyển biến tích cực, hồ sơ đăng ký qua mạng tăng; trong năm 2021, nhận qua mạng là 1.207 hồ sơ, đạt 53,05% so với số hồ sơ tiếp nhận (tăng 2,39% so với năm 2020) và 342 hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính, đạt 15,03% (tăng 4,43% so với năm 2020). Chỉ tiêu “Thủ tục được niêm yết công khai”, có 100% các thủ tục đăng ký và điều chỉnh đăng ký kinh doanh được cập nhật thường xuyên và công khai đầy đủ các nội dung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở KH-ĐT, Trang thông tin điện tử của Sở KH-ĐT.
Riêng các chỉ tiêu về cán bộ thực hiện thủ tục đăng ký DN “Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, am hiểu chuyên môn, nhiệt tình, thân thiện”, các thủ tục đăng ký DN được cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận, hoàn trả kết quả hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, thân thiện; chưa có phản ánh của DN về thái độ phục vụ của công chức, viên chức thực hiện giải quyết TTHC.
Trước sự “tăng tốc” mạnh mẽ và cùng chuyển động của các tỉnh, thành trong cả nước trong hành trình nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, năm 2022, Trà Vinh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những chỉ số thành phần giảm điểm, điểm số đạt thấp và phát huy, nâng bậc những chỉ số có điểm số tăng theo Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo.
Sở KH-ĐT đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp tục cải thiện phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian đăng ký DN, điều chỉnh đăng ký kinh doanh; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện nhanh các thủ tục đăng ký mẫu dấu, thành lập DN. Tăng cường công khai, minh bạch các TTHC có liên quan đến đăng ký DN, quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tỷ lệ DN thực hiện đăng ký DN qua mạng; nâng cao trình độ, tinh thần thái độ của cán bộ một cửa.
Đồng thời, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số PCI tỉnh chỉ đạo tập trung khắc phục những bất cập, hạn chế, các sở, ban, ngành, địa phương; tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hồ sơ, tài liệu không cần thiết theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.