The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Trà Vinh: Tập trung cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường

ăm 2021, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Trà Vinh hạng 51/63 tỉnh, thành phố của cả nước; hạng 10/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với 62,03 điểm, giảm 03 bậc và giảm 0,41 điểm so với năm 2020, thuộc nhóm điều hành trung bình.

Trong 10 chỉ số thành phần, có 06/10 chỉ số giảm điểm và giảm hạng: Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng, Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Tính năng động của chính quyền tỉnh.

Viên chức Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp công dân.

Đối với chỉ số Gia nhập thị trường, năm 2021 đạt 7,41 điểm, hạng 09/63, giảm 1,2 điểm và giảm 03 hạng so với năm 2020 (từ vị trí thứ 06 xuống 09). Chỉ số này thay đổi từ 10 chỉ tiêu trong năm 2020 thành 19 chỉ tiêu năm 2021 (giữ 09 chỉ tiêu cũ và bổ sung 10 chỉ tiêu mới).

Năm 2021, có 06/19 chỉ tiêu bị đánh giá thấp và hạn chế so với điểm trung vị của cả nước. Chỉ tiêu “Cán bộ tại bộ phận Một cửa am hiểu về chuyên môn” được đánh giá đạt mức trung bình.

12/19 chỉ tiêu được đánh giá tốt hơn trung vị cả nước: doanh nghiệp (DN) đăng ký hoặc sửa đổi đăng ký DN thông qua hình thức mới như đăng ký trực tuyến, đăng ký ở trung tâm hành chính công hoặc qua bưu điện đạt tỷ lệ cao; thủ tục tại bộ phận “Một cửa” được niêm yết công khai và hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ; quy trình giải quyết, thời gian và thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện được ghi nhận tốt; trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký DN được thực hiện đồng thời với sử dụng lao động, đề nghị cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội và đăng ký sử dụng hóa đơn của DN…

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), nguyên nhân hạn chế là do thời gian đăng ký DN và thay đổi nội dung đăng ký DN cao hơn trung vị cả nước. Đồng thời, có 08% DN phản hồi phải trì hoãn/hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do thủ tục đăng ký DN, phải chờ từ 01 đến 03 tháng để hoàn thành. Đặc biệt, DN đánh giá sự nhiệt tình và thân thiện của cán bộ tại bộ phận “Một cửa” chưa cao.

Đây là thách thức không nhỏ trong quản lý điều hành, nhất là những vấn đề có liên quan đến DN, phát triển DN, hỗ trợ thành lập, mở rộng DN. Với kết quả đạt được cũng như những hạn chế của năm 2021, thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về khắc phục những hạn chế, yếu kém và phấn đấu nâng cao Chỉ số PCI năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở KH-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương quyết tâm, tập trung triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2021 để cải thiện nâng cao chỉ số PCI.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức; ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số PCI; trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của DN. Đồng thời, quyết tâm cải thiện về điểm số và thứ hạng để vươn lên nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, nhằm thu hút đầu tư, phát triển DN, phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Với mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao các đơn vị sớm cụ thể, xác định rõ trách nhiệm: đơn vị đầu mối, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; gắn với 142 chỉ tiêu trong 10 chỉ số thành phần của Chỉ số PCI; tập trung cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần có trọng số cao, ảnh hưởng nhiều đến tổng điểm số PCI, cải thiện điểm số, thứ hạng các chỉ số thành phần giảm, duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần tăng điểm năm 2021.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch của đơn vị, ngành; chủ động đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để cải thiện tốt môi trường kinh doanh.

Cụ thể, đối với chỉ số Gia nhập thị trường, tập trung khắc phục 06/19 chỉ tiêu bị đánh giá thấp, 01/19 chỉ tiêu bị đánh giá trung bình và tiếp tục duy trì phát huy 12/19 chỉ tiêu đạt kết quả tốt so với trung vị cả nước năm 2021. Phấn đấu năm 2022 tăng từ 02 hạng trở lên so với năm 2021, đạt thứ hạng 07/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Để thực hiện hiệu quả, Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian (số ngày) giải quyết hồ sơ đăng ký DN và thay đổi nội dung đăng ký DN là 01 ngày (quy định là 03 ngày). Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” liên thông trong đăng ký kinh doanh theo Luật DN năm 2020.

Thường xuyên rà soát để đơn giản thủ tục hành chính, kịp thời trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho DN. Tập trung hỗ trợ hồ sơ, thủ tục thành lập DN, thay đổi đăng ký DN cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ DN thực hiện đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử nhằm giảm chi phí, giảm thời gian đi lại cho DN đạt từ 50% so với DN đăng ký thành lập, thay đổi.

Song song đó, Sở KH-ĐT tham mưu đề xuất giải pháp phối hợp hiệu quả hơn trong công tác thẩm định hồ sơ đầu tư, đồng thời, tham mưu xử lý nghiêm đối với các đơn vị thẩm định không đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định nhằm hỗ trợ các DN là nhà đầu tư (có thực hiện các thủ tục xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) sớm hoàn thành các thủ tục chính thức hoạt động. Nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng của bộ phận “Một cửa”, bố trí những cán bộ, công chức đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Trà Vinh