CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh: Thực hiện Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp

Thông tin từ Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh, đây là chỉ số duy nhất trong 10 chỉ số thành phần của tỉnh trong năm 2020 bị đánh giá vừa giảm điểm, vừa giảm bậc.
Năm 2020, đạt 4,87 điểm, hạng 61/63 tỉnh, thành; giảm 0,75 điểm và giảm 09 bậc, gồm 24 tiêu chí. Năm 2020, có 17/24 tiêu chí bị đánh giá thấp và hạn chế so với điểm trung vị của cả nước. Để khắc phục các hạn chế và tăng 11 bậc, đạt thứ hạng 50/63 tỉnh, thành vào năm 2021 theo nghị quyết đề ra, Sở Công thương (đơn vị chủ trì) đã chủ động, phối hợp triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 nên triển khai thực hiện gặp khó khăn.
Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thuộc Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao Chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo, Sở Công thương đã nỗ lực thực hiện các tiêu chí, nhưng hết sức khó khăn: năm 2021, kế hoạch tổ chức 14 cuộc hội chợ, Sở đã xác nhận cho các DN tổ chức 13 cuộc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên chỉ tổ chức 04 cuộc, đạt 29% so với kế hoạch. Về nâng cấp và vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử Trà Vinh, đến ngày 09/12/2021, có 80 DN, hợp tác xã (HTX), cơ sở tham gia mua bán, giao dịch, với 421 sản phẩm (so cùng kỳ tăng 35 DN, HTX). Trong năm, có 37 hợp đồng chính thức được ký kết giữa DN, HTX, cơ sở của tỉnh với các DN ngoài tỉnh tiêu thụ các sản phẩm: tôm khô, bánh tráng sữa, bánh tráng nem, dầu dừa, tơ và thảm xơ dừa, các loại bánh tét, ca cao, dầu gấc, dừa sáp, mật hoa dừa,...
Về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực xúc tiến thương mại, từ ngày 15/02/2021 đến ngày 02/12/2021, có 14.258 hồ sơ, trả kết quả đúng và trước thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn (so cùng kỳ tăng 2.936 hồ sơ). Ngoài ra, triển khai thông tin trên 50 lượt về các cuộc hội thảo, hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại về lĩnh vực thực phẩm, thủy sản xuất khẩu hàng hóa kết nối tiêu thụ thị trường trong nước và ngoài nước (Australia, Đức, Canada, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Bangladesh,...) cho trên 100 DN, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu tham dự.
Hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, thông qua nguồn khuyến công, hỗ trợ 08 cơ sở, DN ứng dụng công nghệ mới, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Kịp thời đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Công thương các thông tin, văn bản pháp luật liên quan để DN cập nhật, áp dụng hiệu quả; số lượt truy cập trên Trang tin diện tử của Sở Công thương trong năm là 904.904 lượt. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan: hướng dẫn DN lập thủ tục, hồ sơ khiếu nại, giải quyết tranh chấp; xây dựng và phát hành 1.500 tờ rơi và 1.000 tờ dán tuyên truyền bảo vệ môi trường ngành công thương; hướng dẫn 16 đơn vị hoạt động điện lực và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực; hướng dẫn 287 nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bản tỉnh triển khai thực hiện cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19; tổ chức 02 lớp học trực tuyến huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí cho 156 học viên…
Những kết quả đạt được về hỗ trợ DN trong điều kiện khó khăn; đó là sự nỗ lực phối hợp của các sở, ngành tỉnh và địa phương. Năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các hoạt động tổ chức hội chợ, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tiếp đều ngưng, đã ảnh hưởng đến hoạt động giới thiệu hàng hóa, tìm kiếm đối tác trực tiếp của DN.
Khắc phục khó khăn, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 từng bước được khống chế, năm 2022, Sở tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho DN... để nâng cao chỉ số PAR index, PAPI, SIPAS, ICT Index..., nhất là Chỉ số thành phần Hỗ trợ DN trong Chỉ số PCI cấp tỉnh. Phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp của tổ chức, DN.
Đối với Chỉ số thành phần Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tổ chức các hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng chất lượng và vận hành “Sàn giao dịch thương mại điện tử”. Tiêu chí liên quan đến tư vấn về pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực ngành công thương về an toàn công nghiệp, hóa chất, kinh doanh LPG...