CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước sẽ hoạt động từ cuối tháng 3 tới

Tỉnh Bình Phước đã quyết định thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Trụ sở trung tâm hành chính công sử dụng trụ sở cũ Viện Kiểm sát tỉnh (trên quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) để hoạt động tạm thời; dự kiến sẽ đưa vào phục vụ người dân và doanh nghiệp vào cuối tháng 3/2017.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước được tổ chức tinh gọn, gồm giám đốc, không quá hai phó giám đốc và các viên chức làm công tác chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, hành chính phục vụ. Các bộ phận nghiệp vụ gồm ba phòng: Hành chính - tổng hợp, Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Giám sát và giải quyết khiếu nại.

Bên cạnh biên chế chuyên trách, biên chế không chuyên trách gồm công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành (kể cả một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) được biệt phái về làm việc tại trung tâm để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Trung tâm hành chính công sẽ là nơi hội tụ cán bộ các sở, ngành chuyên về xử lý, giải quyết các thủ tục về hành chính của Nhà nước cho nhân dân và doanh nghiệp.

Theo đó, các sở, ngành cử ít nhất một phó trưởng phòng trở lên đến làm việc tại trung tâm. Công chức, viên chức được cử đến làm việc tại trung tâm thuộc biên chế của các cơ quan, đơn vị chức năng là những người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, không chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ mà phải có khả năng hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định...

Ngoài ra, Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh cử một công chức là phó trưởng phòng trở lên đến làm việc tại trung tâm. Công chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh được cử về làm nhiệm vụ tại Phòng Giám sát và giải quyết khiếu nại phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại, thanh tra, kiểm tra.

Việc lựa chọn công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phải đảm bảo có tâm huyết, quyết liệt, có trách nhiệm, khả năng giao tiếp tốt. Lãnh đạo trung tâm phải chuyên trách, không kiêm nhiệm và nên xem xét hồ sơ cán bộ đã được đào tạo tại nước ngoài.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước là yêu cầu cần thiết nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, giải quyết nhanh gọn, hiệu quả những thủ tục hành chính mà người dân và doanh nghiệp có nhu cầu; đồng thời, từng bước cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đưa Bình Phước trở thành tỉnh năng động trong thu hút đầu tư, tạo môi trường sản xuất kinh doanh gắn với nền hành chính công minh bạch và kiến tạo.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Báo Tin tức