CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tuyên Quang: Công bố chỉ số DCI năm 2020

Ngày 16/1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân và công bố chỉ số DCI năm 2020.
Năm 2020, Bảng xếp hạng điểm số DCI của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không có sự phân hóa rõ rệt. Huyện Hàm Yên lấy lại vị trí trong nhóm 3 huyện dẫn đầu và là đơn vị xếp hạng cao nhất. Từ năm 2015 đến năm 2018, huyện Hàm Yên đều nằm trong nhóm 3 huyện có vị trí xếp hạng cao nhất, trong đó có hai năm huyện dẫn đầu bảng xếp hạng. Thành phố Tuyên Quang là đơn vị có vị trí không biến động so với năm 2019 và ở cuối bảng xếp hạng. Các chỉ số thành phần của thành phố đều xếp hạng thấp, đặc biệt là chỉ số Tiếp cận đất đai.
Đối với chỉ số DCI các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục là đơn vị dẫn đầu bảng. Đối với các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã lấy lại vị trí dẫn đầu; Tòa án nhân dân tỉnh xếp cuối.

Theo ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2020 vừa qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, để tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều biện pháp để chỉ đạo, điều hành cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thực tiễn của tỉnh, như: ban hành kế hoạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thành lập Ban Chỉ đạo và đôn đốc thực hiện để tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp.
Cùng với Chương trình "Cà phê doanh nhân" đã trở thành một chương trình quen thuộc của các bạn doanh nhân tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh giao cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của cấp huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã phản ánh nguyện vọng, cảm nhận của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.
Đây chính là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, cấp chính quyền thực hiện tốt hơn nữa trong thực thi công vụ, đặc biệt là đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ làm việc của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính; góp phần vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần cải cách hành chính nói chung và cách cách thủ tục hành chính nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị làm tốt chức năng tham mưu, có giải pháp để nâng điểm số của các chỉ số thành phần trong bảng xếp hạng trong năm 2021 và những năm tiếp theo; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp.
Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tập trung cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp; thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không được kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính hơn theo quy định; nâng cao kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ...
Tỉnh Tuyên Quang cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đặc biệt các lĩnh vực đất đai, nguyên nhiên liệu đầu vào, lao động, khoa học công nghệ, vốn, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm…” – ông Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 3 tập thể, gồm: UBND Huyện Hàm Yên; Sở Tư pháp; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh về thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và sở, ngành tỉnh năm 2020.

Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cần định hướng ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp; nâng cao trình độ đội ngũ lao động; Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, đoàn kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau để cùng phát triển, qua đó, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, xây dựng một số doanh nghiệp có quy mô, đủ năng lực thực hiện các dự án lớn trong và ngoài tỉnh, là hạt nhân, đầu tàu dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa.