CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tuyên Quang: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút đầu tư

Với định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư để vươn lên phát triển trong những năm tới.
Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo và hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành trong cả nước để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại, du lịch các hội nghị quảng bá tiềm năng công nghiệp, thương mại và du lịch trong và ngoài tỉnh. Tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển và quảng bá thương hiệu các mặt hàng nông sản, các sản phẩm được chế biến từ nông lâm nghiệp nhằm rộng trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trung tâm chất lượng cao tại thành phố Tuyên Quang và các thị trấn, các chợ đầu mối, hệ thống kho bãi trung chuyển hàng hóa, đầu tư các chợ nông thôn.
Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2021 có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện qua công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa, mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính. Chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được chỉ đạo triển khai thực hiện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt 36,21%; tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 11,3%. Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố.
Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hằng năm tiến hành khảo sát và công bố chỉ số đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện và các sở, ban, ngành trong tỉnh (DCI). Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, cấp chính quyền nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ làm việc của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp thông qua hình thức Hội nghị đối thoại và Chương trình “Cà phê doanh nhân” hằng quý để trao đổi về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, giải quyết tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần PCI, trong đó tập trung cải thiện mạnh mẽ chỉ số trung bình và xếp hạng thấp. Nhờ thực hiện đồng loạt những cơ chế, chính sách ưu đãi, các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 liên tục được cải thiện.
Năm 2016, 2017 chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố; năm 2019 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố; năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố.
Nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong thời gian qua tỉnh Tuyên Quang đã thu hút được 21 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Tỉnh đang tạo ra những bước tiến mới, xây dựng hình ảnh một tỉnh Tuyên Quang nhiều tiềm năng, thế mạnh, thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi, động lực, trở thành điểm đầu tư tin cậy của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.