The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Tuyên Quang: Họp Ban chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng ngày 14/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh đánh giá kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2021. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song những tháng đầu năm 2021, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã chủ động quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch của UBND tỉnh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. 100% các sở, ban, ngành, cấp huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Công tác cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ rệt, từ đó đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
Tuy nhiên, công tác nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để phản ánh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đôi khi còn chưa kịp thời. Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng một số công trình, dự án còn chậm.
Những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực canh tranh (PCI) cấp tỉnh tập trung khắc phục những khó khăn để tăng điểm và vị trí xếp hạng đối với các chỉ số bị giảm điểm năm 2020 như: Chỉ số gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; tính năng động của chính quyền địa phương... Và cải thiện điểm số các chỉ số thành phần PCI như: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, chỉ số cạnh tranh bình đẳng...
Tại cuộc họp, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trình bày Dự thảo Kế hoạch khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021, phương pháp khảo sát được thực hiện thông qua hai phương pháp: Khảo sát qua thư kết hợp với phỏng vấn trực tiếp và khảo sát trực tuyến qua Website.
Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và việc duy trì thường xuyên các kênh đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị, những tháng cuối năm, cần nâng cao các chỉ số đạt điểm thấp của năm 2020 như gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch và nâng cao các chỉ số thành phần PCI. Đồng thời, tiếp tục thưc hiện cải cách thủ tục hành chính, chú trọng giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng...Nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Về kế hoạch khảo sát năng lực cạnh tranh DDCI, đồng chí đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa hệ thống Bộ chỉ số, đề ra các tiêu chí khảo sát sao cho phù hợp thực tế, từng cơ quan, đơn vị...đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch và thực chất. Đây sẽ là cơ sở trong việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị./.