CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI

Chiều 12/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Quảng cảnh cuộc họp.
Quảng cảnh cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhanh chóng xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, các cơ quan được giao đầu mối thực hiện các Chỉ số thành phần PCI như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Thanh tra tỉnh... cũng đã ban hành kế hoạch hành động chi tiết, phân công cụ thể nhằm cải thiện vượt bậc các chỉ số.
Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm trong triển khai cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trong 7 tháng năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ” được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai hiệu quả thông qua đẩy mạnh hỗ trợ các dự án đầu tư đang triển khai tại Quảng Ninh. Theo đó, Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các hội nghị chuyên đề, làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn đang đầu tư trên địa bàn để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc; thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị sau hội nghị này phải triển khai rà soát, kiểm tra và có biện pháp khắc phục kịp thời những bất cập; tập trung đổi mới hoạt động, tích cực giải quyết dứt điểm những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuyệt đối không để mất niềm tin của doanh nghiệp. Trong đó, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần, nhất là tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần nhanh chóng khắc phục việc cập nhật thông tin lên Cổng Thông tin điện tử thành phần; cải thiện giao diện, tốc độ truy cập và cách thức vận hành của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần; định hướng thông tin, tuyên truyền, tạo dư luận tốt trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.