The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Vĩnh Long công bố Bộ tiêu chí đánh giá DDCI năm 2023

Ngày 23/2, Sở KH-ĐT tổ chức hội nghị công bố Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Vĩnh Long năm 2023 (ảnh). Đồng thời, giới thiệu về hệ thống khảo sát và cách thức thực hiện khảo sát đánh giá; hướng dẫn các đối tượng khảo sát, đánh giá chấm điểm chỉ số DDCI.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn trình bày thông tin chi tiết về bộ tiêu chí và hướng dẫn khảo sát DDCI. Bên cạnh, phát video giới thiệu về kế hoạch triển khai DDCI Vĩnh Long năm 2023.
Ông Lương Trọng Nghĩa – Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết: Đây là năm đầu tiên tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá DDCI.
Theo đó, bám sát yêu cầu đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với việc duy trì, cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực thi công vụ; cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để duy trì những kết quả tích cực đã đạt được; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình tổ chức thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện các chỉ số thành phần có liên quan.