CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Vĩnh Long: Thu hút đầu tư tạo động lực phát triển

Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2021- 2025) tại kỳ họp lần thứ 20 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, xác định một trong những nhiệm vụ cụ thể là phát huy tối đa nguồn nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài để đầu tư (ĐT) kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phát triển các khu- cụm công nghiệp (CN) góp phần tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.
Động lực phát triển từ thu hút ĐT
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- cho biết: “Trong giai đoạn 2016- 2020, tổng nguồn vốn huy động ngày càng tăng, cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng tích cực, vốn ngân sách nhà nước chỉ ĐT các ngành, lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, tập trung ĐT các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, khẩn cấp như: các tuyến đường tỉnh, hạ tầng KCN, hạ tầng thủy lợi, điện, nước, y tế, giáo dục, các xã điểm nông thôn mới... đã huy động khoảng 65.614 tỷ đồng”.
Song song, đã phát triển 1.683 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 12.959 tỷ đồng, 576 chi nhánh và văn phòng đại diện, 1.160 địa điểm kinh doanh.
Đã cấp giấy chứng nhận ĐT và chủ trương ĐT cho 119 dự án với tổng số vốn đăng ký 23.298 tỷ đồng; trong đó, có 44 dự án FDI, với 611,68 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn có 243 dự án còn hiệu lực ĐT khoảng 24.201 tỷ đồng và 661,68 triệu USD.
Cùng với đó, theo ông Lữ Quang Ngời, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về cải thiện môi trường ĐT, các chính sách hỗ trợ và xúc tiến ĐT, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để tạo môi trường pháp lý ổn định cho việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ĐT...
Nhờ đó, môi trường ĐT tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh luôn nằm trong nhóm tốt và rất tốt của cả nước, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh và thu hút nhiều dự án FDI. Các dự án mới hoạt động ổn định và tiếp tục ĐT mở rộng dự án hiện có.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, xác định 1 trong 3 khâu đột phá là đẩy mạnh thu hút các dự án ĐT vào đô thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch.
Để thực hiện khâu đột phá này, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cải thiện môi trường ĐT kinh doanh, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh để tăng khả năng thu hút ĐT trong và ngoài nước.
Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích ĐT; chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, quỹ đất để thu hút các dự án lớn, dự án có tác động đột phá, lan tỏa, các dự án phát triển CN trên nền tảng nông nghiệp, các dự án CN chế biến, chế tạo, du lịch gắn với nông nghiệp. Phấn đấu huy động vốn ĐT thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025 đạt 83.000 tỷ đồng.
Thu hút ĐT phát triển hạ tầng khu- cụm CN
Theo Nghị quyết số 275 của HĐND tỉnh, giai đoạn 2021-2025, bên cạnh phát huy tối đa nguồn nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài để ĐT kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Vĩnh Long xác định đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế.
Phát triển các khu- cụm CN theo quy hoạch được duyệt, từng bước hình thành các vùng kinh tế động lực. Thu hút, lấp đầy 100% diện tích đất KCN Hòa Phú và KCN Bình Minh. Ưu tiên ĐT hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hút các nhà ĐT thứ cấp vào KCN Đông Bình, KCN An Định; KCN Bình Tân, KCN Hòa Phú (giai đoạn III). Phát triển 1- 2 cụm CN, trong đó, ưu tiên các cụm CN của TP Vĩnh Long, Bình Tân, Vũng Liêm.
Theo ông Nguyễn Hữu Phúc- Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN, hiện 2 KCN Hòa Phú và Bình Minh không đáp ứng được nhu cầu của nhà ĐT, doanh nghiệp. “Các nhà ĐT có nhu cầu 5- 7ha vào các KCN, nhưng hiện nay diện tích lớn ở 2 KCN này không còn”- ông cho biết, nên Vĩnh Long tiếp tục tăng cường mời gọi nhà ĐT hạ tầng vào các KCN mới.
Hiện các khu- tuyến CN Cổ Chiên (khu IV) thu hút được 68 dự án ĐT thứ cấp (40 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 3.955 tỷ đồng và 766,21 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy các khu- tuyến CN trên 97%.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành chủ trương ĐT dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN Đông Bình, quy mô sử dụng đất của dự án 350ha. Đây là điều kiện để Vĩnh Long đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi ĐT đón đầu khuynh hướng dịch chuyển ĐT của doanh nghiệp FDI.
Cùng với đó, Vĩnh Long tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung cải thiện điểm số và thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
Thực hiện tốt các quy định về điều kiện kinh doanh; tạo lập môi trường ĐT, kinh doanh thuận lợi, an toàn, ít rủi ro để thu hút ĐT tư nhân; bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Hỗ trợ các thành phần kinh tế đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động...
“Những thành công trong thu hút ĐT các dự án cuối giai đoạn 2016- 2020, sự hình thành các khu- cụm CN mới, việc triển khai dự án nâng cấp đô thị TP Vĩnh Long, việc đẩy mạnh tham gia các hoạt động liên kết vùng, đặc biệt là tuyến cao tốc Trung Lương- Cần Thơ dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút ĐT, hình thành năng lực tăng thêm mới, góp phần phá vỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trên địa bàn”- ông Lữ Quang Ngời đặt kỳ vọng vào những nhân tố phát triển mới trong thời gian tới.