CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Vĩnh Phúc: Cục Thuế tỉnh, huyện Tam Đảo dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương

Hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi, năm 2019, Vĩnh Phúc triển khai xây dựng, xác định bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên cơ sở lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng, kết quả điều hành kinh tế của các cơ quan trong năm 2018, 2019.
Chỉ số có thang điểm 80, gồm 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu, tính năng động và hiệu lực của hệ thống.
Theo kết quả công bố, với 79,61/80 điểm, Cục thuế tỉnh dẫn đầu khối sở, ban, ngành; huyện Tam Đảo đạt 70.70 điểm, xếp vị trí thứ nhất cấp huyện về chỉ số năng lực cạnh tranh. Trong 8 chỉ số thành phần, khối sở, ban, ngành có điểm mạnh về chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số chi phí thời gian và chỉ số vai trò người đứng đầu. Khối địa phương có điểm mạnh ở chỉ số thiết chế pháp lý, tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, theo đánh giá của đơn vị tư vấn, cả cấp sở, ban, ngành và cấp địa phương ở Vĩnh Phúc đều chưa có sự cải thiện rõ rệt và còn nhiều việc phải làm để cải thiện các chỉ số: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và hiệu lực của hệ thống, tiếp cận đất đai.
Để cải thiện, nâng cao thứ bậc chỉ số DDCI trong năm 2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tại hội nghị công bố kết quả đánh giá chỉ số này, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tự nhìn nhận, rút kinh nghiệm, chủ động đề ra giải pháp thực hiện từng chỉ số. Đồng thời, xác định rõ các điểm nghẽn trong công tác chỉ đạo, điều hành, từ đó, tập trung giải quyết các nút thắt về thể chế, tổ chức cũng như công tác cán bộ kịp thời và hiệu quả, góp phần tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chất lượng điều hành kinh tế và tạo động lực đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn mới.