The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Vĩnh Phúc: Quyết tâm thăng hạng chỉ số PCI năm 2023

Hướng tới mục tiêu tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao thứ hạng các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp và cải thiện các chỉ số có trọng số cao.
Người dân được hướng dẫn cụ thể các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Theo đánh giá chung của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về chỉ số PCI năm 2022, điểm tổng hợp chỉ số PCI năm 2022 có trọng số tại tỉnh trung vị của cả nước đạt 65,22 điểm, tăng 0,48 điểm so với điểm của chỉ số PCI năm 2021 và tương đương với mức điểm cao của chỉ số PCI năm 2019, năm trước đại dịch Covid - 19. Chỉ số thành phần có sự cải thiện điểm số trung vị so với năm 2021 là “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”, tăng 0,3 điểm. Hai chỉ số thành phần sụt giảm điểm trung vị đáng chú ý so với năm 2021 là “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”, giảm 1 điểm và “Đào tạo lao động”, giảm 0,3 điểm. Đối với Vĩnh Phúc, mặc dù xếp thứ 8 cả nước về chỉ số PCI năm 2022, hoàn thành mục tiêu nằm trong top 10, nhưng so với năm 2021, lại có sự sụt giảm cả về điểm số và thứ hạng. Xét về 10 chỉ số thành phần tạo nên chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh, chỉ có 2 chỉ số: Tính minh bạch và Thiết chế pháp lý tăng điểm; 8 chỉ số còn lại đều ghi nhận sự giảm điểm. So với năm 2021, chỉ số Chi phí thời gian giảm tới 1 điểm; Chi phí không chính thức giảm 0,93; Cạnh tranh bình đẳng giảm 0.88 điểm; Đào tạo lao động giảm 0,74 điểm; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm 0,5 điểm; Gia nhập thị trường giảm 0,04 điểm; Tiếp cận đất đai giảm 0,57 điểm; Tính năng động giảm 0,16 điểm. Qua tìm hiểu thực tế, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm về điểm số của 8/10 chỉ số thành phần xuất phát từ công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước, cải cách hành chính ở một số cấp, ngành chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bỏ ra khoản chi phí khác như chi phí đi lại, chi phí nhân công, chi phí thuê tư vấn dẫn đến tăng chi phí không chính thức. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong năm 2022 tuy đã triển khai có hiệu quả hơn các năm trước nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Sự kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nhân lực và các trung tâm hoạt động dịch vụ việc làm còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, sự giảm điểm rõ rệt của chỉ số thành phần Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có thể phản ánh quan ngại của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh họ đã đặt nhiều kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19 trong năm 2022. Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hình ảnh của tỉnh trong cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần có liên quan và coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới được đặt ra, đó là: Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, công khai minh bạch các thông tin quy hoạch, các quy định pháp luật của Nhà nước, nhất là các thông tin doanh nghiệp quan tâm; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, lao động, thuế, thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, cung cấp kịp thời các thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu quan tâm tìm hiểu.