The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Yên Bái: Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

“Tiếp cận đất đai” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực cạnh tranh của các địa phương trong thu hút đầu tư. Những năm qua, Yên Bái đang dần cải thiện chỉ số này thông qua việc quản lý đất đai một cách hiệu quả linh hoạt cùng với việc cập nhật các quy định mới của pháp luật đất đai. Chỉ số tiếp cận đất đai được nâng lên
Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao như: Chương trình, kế hoạch tại Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 – 2020 và Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/3/2020.
Qua đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Trong đó chỉ số tiếp cận đất đai tăng đều qua các năm, năm 2018 là 5,99 điểm; năm 2019 là 6,11 điểm; năm 2020 là 6,72 (tăng 0,61 điểm so với năm 2019), góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Riêng trong năm 2020 Sở đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ như: Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản để huy động nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh việc giám sát khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên; đánh giá tác động môi trường để sàng lọc dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về TN&MT; khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đều được ưu tiên giải quyết ngay.
Đẩy mạnh cải cách hành chính
Để nâng cao chỉ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, trong thời gian qua tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất.
Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: Trong thời gian qua, trong lĩnh vực đất đai đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đồng thời, triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính công. Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Bên cạnh đó, việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh chủ yếu việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai. Về vấn đề này luôn được tỉnh quan tâm, do đó kết quả giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Mặt khác, công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực TN&MT được tăng cường. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý kịp thời, đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, áp dụng đúng hình thức xử lý và đảm bảo về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Tỉnh tích cực tuyên truyền pháp luật về đất đai, giúp cho người sử dụng đất hiểu rõ hơn các quy định về luật đất đai đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.