CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo Tham mưu thực hiện các nội dung hợp tác với VCCI về xúc tiến đầu tư,thương mại và cải thiện môi trường kinh doanh

Báo cáo Tham mưu thực hiện các nội dung hợp tác với VCCI về xúc tiến đầu tư,thương mại và cải thiện môi trường kinh doanh

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt