The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo: tình hình giải quyết vướng mắc, kiến nghị của DN, giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Báo cáo: tình hình giải quyết vướng mắc, kiến nghị của DN, giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt