The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chỉ thị về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính,năng lực cạnh tranh,sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước,hiệu quả quản trị và

Chỉ thị về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính,năng lực cạnh tranh,sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước,hiệu quả quản trị và

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt