CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2019

Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 09 Tháng 5, 2019

Tóm tắt