The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre năm 2017-2018,định hướng đến năm 2020

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre năm 2017-2018,định hướng đến năm 2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt