The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Làm việc với VCCI về việc nâng cao chỉ số PCI

Kế hoạch Làm việc với VCCI về việc nâng cao chỉ số PCI

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 13 Tháng 12, 2019

Tóm tắt