The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013

Kế hoạch nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt