The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017

Kế hoạch nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt