CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch Triển khai thí điểm Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở,ngành,huyện,thị (DDCI) tỉnh Cao Bằng năm 2018 và các năm tiếp theo

Kế hoạch Triển khai thí điểm Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở,ngành,huyện,thị (DDCI) tỉnh Cao Bằng năm 2018 và các năm tiếp theo

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt