The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban,Ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo

Kế hoạch Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban,Ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt