The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định Ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Quyết định Ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt