CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng ao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng ao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt