The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thông báo: Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị

Thông báo: Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt