The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 17 Tháng 4, 2023

Tóm tắt