CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

V/v đề nghị hỗ trợ xây dựng Bộ chỉ số cạnh tranh cấp Sở,Ban,Ngành,địa phương

V/v đề nghị hỗ trợ xây dựng Bộ chỉ số cạnh tranh cấp Sở,Ban,Ngành,địa phương

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt