The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Mức Độ Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Về Việc Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Qua Cơ Chế Một Cửa Quốc Gia Và Các Thủ Tục Quản Lý, Kiểm Tra Chuyên Ngành

Báo cáo Mức Độ Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Về Việc Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Qua Cơ Chế Một Cửa Quốc Gia Và Các Thủ Tục Quản Lý, Kiểm Tra Chuyên Ngành

Ngày ban hành: 11 Tháng 5, 2022

Tóm tắt

Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế Một cửa quốc gia và các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành - Kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2022” là kết quả hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính và Dự án Tạo thuận lợi Thương mại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin một cửa quốc gia trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp cũng như giảm thiểu các gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022