CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2006

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2006

Ngày ban hành: 16 Tháng 5, 2006

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2006