The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2006

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2006

Ngày ban hành: 16 Tháng 5, 2006

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2006

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022