CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2007

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2007

Ngày ban hành: 08 Tháng 5, 2007

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2007