The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2016 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2016 mẫu B

Ngày ban hành: 02 Tháng 5, 2016

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2016

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022