The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 1 năm 2017

Như thông lệ, báo cáo PCI công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016, các xu hướng thay đổi về chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh năm vừa rồi và triển vọng kinh doanh trong những năm tới. Báo cáo PCI 2016 tiếp tục chuyển tải góc nhìn về môi trường kinh doanh của Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2016, một năm có nhiều biến động. Đặc biệt, báo cáo PCI năm nay dành một chương riêng phân tích về môi trường dưới góc nhìn của doanh nghiệp, một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các tỉnh, thành phố Việt Nam trên chặng đường phát triển bền vững. Kính mời quý độc giả xem tin chi tiết tại Bản tin Quý 1 năm 2017