The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

“Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không?” cuốn báo cáo mới nhất của Nhóm nghiên cứu dự án PCI đã được ra mắt tại hai Hội thảo do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức tại hai thành phố Cần Thơ (08/06) và Đà Nẵng (14/06). Cùng với sự kiện Hội thảo vùng về PCI cho khu vực ĐBSCL diễn ra tại Vĩnh Long (05/04) là các điểm nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua của Dự án PCI.