The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thư mời cung cấp dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Thiết kế và in ấn bộ phiếu khảo sát PGI2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

Giới thiệu

 • Tên Dự án: Dự án sáng kiến chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).
 • Cơ quan tài trợ: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
 • Mục tiêu của Dự án:
  • Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
  • Đánh giá tổng quan về khả năng chống chịu của doanh nghiệp
 • Nhóm hoạt động: Năm 2023 – Khảo sát, thuộc mục:
  • Mục 1.3-In phiếu khảo sát dự án PGI
  • In phiếu khảo sát Green Index
 • Nhiệm vụ chung của nhà cung cấp trong phạm vi TOR: Thiết kế và in ấn bộ phiếu khảo sát PGI 2023
 1. Nội dung công việc: Thiết kế và In ấn bộ phiếu khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2023 theo chất lượng mà Dự án yêu cầu
 2. Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ

Ban Quản lý Dự án lựa chọn đối tác thông qua so sánh các yếu tố sau:

 • Dịch vụ đáp ứng được các yêu cầu của Dự án
 • Đối tác Uy tín trên thị trường
 • Đã từng là đối tác của dự án PGI (Có/ không)
 • Giá cả cạnh tranh: Đánh giá qua báo giá của các đối tác
 • Phương thức thanh toán linh hoạt (Có/ không)
 1. Yêu cầu đối với dịch vụ, sản phẩm

3.1 Quy cách dịch vụ/sản phẩm:

 1. Thiết kế
 • Bộ Phiếu khảo sát bao gồm :
  • Phong bì ngoài đề địa chỉ VCCI (song ngữ) – có logo VCCI, phần điền địa chỉ gửi
  • Tờ thông tin về PGI (song ngữ), A4 – 2 mặt bao gồm phần nội dung và các hình ảnh liên quan đến PGI (do nhóm nghiên cứu PGI cung cấp)
  • Phiếu tặng sách 2 mặt thiết kế sáng tạo, cắt khối, gồm hình ảnh các cuốn sách và phần địa chỉ để doanh nghiệp điền yêu cầu nhận sách.
  • Bìa phiếu khảo sát yêu cầu phù hợp với nội dung PKS và tương ứng với thiết kế phong bì, tờ thông tin PGI và phiếu tặng sách
  • Thiết kế và Dàn trang nội dung phiếu khảo sát (dự kiến 26-27 trang
 1. In ấn
 2. Thiết kế
 • Bộ Phiếu khảo sát bao gồm :
  • Phong bì ngoài đề địa chỉ VCCI (song ngữ) – có logo VCCI, phần điền địa chỉ gửi
  • Tờ thông tin về PGI (song ngữ), A4 – 2 mặt bao gồm phần nội dung và các hình ảnh liên quan đến PGI (do nhóm nghiên cứu PGI cung cấp)
  • Phiếu tặng sách 2 mặt thiết kế sáng tạo, cắt khối, gồm hình ảnh các cuốn sách và phần địa chỉ để doanh nghiệp điền yêu cầu nhận sách.
  • Bìa phiếu khảo sát yêu cầu phù hợp với nội dung PKS và tương ứng với thiết kế phong bì, tờ thông tin PGI và phiếu tặng sách
  • Thiết kế và Dàn trang nội dung PKS (dự kiến 26-27 trang)
 1. In ấn
 2. Về phong bì

In 20.000 bộ phong bì doanh nghiệp gửi về phục vụ công việc điều tra doanh nghiệp qua Phiếu khảo sát Dự án Xây dựng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh với yêu cầu sau:

 • Lên phim nội dung và trình bày của bộ phong bì theo mẫu thiết kế do Bên A gửi.
 • Phong bì PGI theo mẫu thiết kế : 16.5 x 23, offset 150g/sm, nhiều màu.
 • Phong bì gửi về : 16.5 x 23, offset 150g/sm, 1 màu.
 • Gia công phong bì : có đề can dán ở mép phong bì
 1. Về tờ rơi (thông tin PGI, phiếu tặng sách PGI)

In 20.000 tờ thông tin về PGI phục vụ công việc điều tra doanh nghiệp qua Phiếu khảo sát Dự án Xây dựng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh 2023 với yêu cầu sau:

 • Lên phim nội dung và trình bày của 2 trang thông tin về PGI và phiếu tặng sách theo mẫu thiết kế. (song ngữ)
 • Tờ thông tin về PGI : 297x210mm, cuse 210g/sm, nhiều màu/2 mặt(song ngữ)
 • Phiếu tặng sách: 110mm x 205mm, cuse 210g/sm, nhiều màu/2 mặt(song ngữ)
 1. In phiếu khảo sát

In 20.000 Bộ phiếu khảo sát doanh nghiệp gồm có :

 • Căn chỉnh, lên phiên bản phim 2 Bộ phiếu khảo sát theo nội dung do Bên A cung cấp.
 • Bộ Phiếu khảo sát gồm có:
  • Trang bìa in 4 màu, 21.5 x 31, cuse230g/sm;
  • Phiếu khảo sát 27 trang, trang đầu in nhiều màu và các trang tiếp theo in 1 màu giấy A4, offset 70g/sm.
 • 000 Công văn gửi doanh nghiệp: in 2 màu, A4, offset 100g/sm
 1. Gia công

Gia công 20.000 Bộ phiếu khảo sát doanh nghiệp gồm có:

 • Gia công, giập ghim, lồng gấp 20.000 Bộ Phiếu khảo sát, phong bì theo thứ tự và cách thức do Bên A cung cấp.
 • In đề can địa chỉ và láng kính chống bay chữ trên nhãn địa chỉ doanh nghiệp.
 • Bao gói, phân loại theo tỉnh.
 • Thống kê số lượng và đóng thùng Phiếu khảo sát đã dán địa chỉ gửi theo từng Bộ phiếu khảo sát gửi Doanh nghiệp DDI, FDI, theo 63 tỉnh, thành phố

Bảng mô tả công việc :

TT

Các khoản mục

Kích thước

Quy cách

Loại giấy

Số lượng

1

Thiết kế bộ phiếu khảo sát (bộ)

1

2

In và gia công bộ phong bì DDI

16,5x23

nhiều màu

Offset 150/sm

20,000

3

In và gia công phong bì gửi về (chiếc)

16,5x23

1 màu

Offset 150/sm

20,000

4

In tờ rơi (5 lý do + PGI là gì) song ngữ

297 x 210 mm

nhiều màu/2 mặt

Cuse 210

20,000

5

In Phiếu tặng sách song ngữ (tờ)

205 x 110 mm

nhiều màu/2 mặt

Cuse 210

20,000

6

In Phiếu khảo sát

21,5x31

27 trang gồm 2 màu, bìa nhiều màu

Ruột: Offset 70

20,000

Bìa: cuse230

7

Công văn VCCI (tờ)

2 màu

Offset 100

20,000

8

In đề can địa chỉ - Cái

20,000

9

Gia công, giập ghim, lồng gấp phiếu khảo sát, phong bì – Bộ

20,000

10

Bao gói phân loại– theo tỉnh

63

3.2. Điều khoản khác:

 • Thời gian thực hiện: Tháng 20/9 – 23/10/2023
 • Thời gian giao nhận: Nhận theo từng đợt (theo yêu cầu của Dự án)
 • Đơn vị nhận: Cán bộ dự án PGI
 • Địa điểm giao nhận: Phòng làm việc PGI – tầng 4, tòa nhà VCCI cũ
 • Hồ sơ gửi về: Dự án Sáng Kiến chỉ số Xanh cấp tỉnh, địa chỉ: : Phòng làm việc PGI – tầng 4, tòa nhà VCCI cũ, 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội hoặc email Pci@vcci.com.vn

3.3 Công việc và điều kiện thanh toán

Theo thư đồng ý tài trợ của dự án USAID ngày 20/9/2023 về việc tiếp tục tài trợ, dự án PGI tiếp tục được thực hiện trong 05 năm tiếp theo. Tuy nhiên, do thủ tục hồ sơ và phê duyệt dự án kéo dài khi phải xin ý kiến của nội bộ cơ quan, do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị cộng tác viên, chuyên gia thực hiện công việc trong khoảng thời gian đề xuất trong TOR. Dự án PGI sẽ tiến hành ký Hợp đồng và thanh toán một lần sau khi hoàn thiện thủ tục (dự kiến cuối tháng 10/2023).

Trường hợp dự án không được phê duyệt, các bên sẽ cùng ngồi lại thống nhất thanh toán phù hợp.

 1. Cơ chế nghiệm thu sản phẩm

Ban quản lý dự đánh giá chất lượng sản phẩm bằng nhìn trực tiếp sản phẩm: đúng chất lượng giấy yêu cầu, không nhòe mờ, đóng gói theo thứ tự chuẩn.

Sản phẩm nào không đạt yêu cầu sẽ được trả lại và bên nhà cung cấp phải hoàn đủ số lượng.

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Đậu Anh Tuấn